MISIJA I VIZIJA

Prvi cilj Bešiktaš Akademije je zdrav razvoj dece u mladim selekcijama. Kroz druženje, igru i planski osmišljen trenažni proces, koji je usaglašen osobenostima svakog deteta pojedinačno, podstičemo dečiji potencijal.

Drugi cilj je priprema za proces stvaranja budućih igrača koji će, kada dođu do seniorske kategorije, ispuniti svoj kompletan potencijal i sve one rezultate koje ostvare u mlađim selekcijama preneti u seniorsku košarku.

Da bi polaznici Bešiktaš Akademije, pre svega postali kvalitetni ljudi i da bi napredovali u sportskom smislu, veoma je bitan adekvatan i kvalitetan stručni kadar. Tu se ne misli samo na košarkaškog trenera već uključujemo i druge stručnjake kao što su lekari, psiholozi, nutricionisti i fitnes treneri.

PLAN RADA

Tim Bešiktaš akademije sastoji se od trenera koji u svom radu imaju bogato iskustvo u radu sa decom. Naši treneri imaju Vaše dete u centru pažnje, a mi kreiramo naše programe i treninge u skladu sa potrebama Vašeg deteta.

Nudimo tematske sesije za rad sa loptom, šutiranje i polaganje, kao i lične treninge koji stvaraju kompletan košarkaški trening.

Cilj je pomoći deci kako da se ponašaju kada se umaraju, ne samo fizički već i psihički.

Izgrađujemo pravi stav kroz fer igru, ohrabrujemo timski rad, samopouzdanje, a kasnije i našim planom ishrane. To sprovodimo u saradnji sa nutricionistom i uz saglasnost roditelja.

FAIR PLAY KOD DECE

Međuljudski odnosi u sportu svakog časa se stavljaju na proveru. Ispit pravog sportiste polažete ponašanjem u svlačionici, na terenu i van njega, na ulici i u školi. Za taj ispit uče vas vaši roditelji i trener. Ne polažeš ispit za sportistu samo na takmičenju, već svakodnevno svojim ponašanjem.

 • Časna i viteška borba protivnika
 • Poštovanje pravila
 • Poštovanje sudija
 • Poštovanje protivnika

KO JE PRAVI SPORTISTA?

 • Pravi sportista se nikada ne služi nečasnim sredstvima da bi pobedio protivnika.
 • On se prema protivniku odnosi sa punim poštovanjem, kao prema sebi ravnom.
 • Kada pobeđuje nikada ne vređa protivnika, a kada gubi ume da sačuva svoje dostojanstvo i da protivniku oda iskreno priznanje.

PRINCIP RADA

 • Otkrivanje i razvoj sportskih talenata sprovodi se stalnom selekcijom dece u osnovnim i srednjim školama.
 • Treninzi i takmičenja zavise od niza bioloških, psiholoških i socijalnih komponenata. Iako sva deca postižu sličnu tačku završnog odrastanja, razvojne mere pojedinih sposobnosti, osobine i znanja, razlikuju se od deteta do deteta.
 • Za sigurnost selekcije bitno je utvrditi pravo vreme biološkog razvoja deteta.
 • Sportska aktivnost danas počinje prerano kao i forsirano učestvovanje na takmičenjima, a malo vremena se poklanja bazičnoj pripremi, usvajanju i usavršavanju osnovnih motoričkih znanja.
 • U stručno-trenerski rad, treneri moraju uložiti svoje znanje i sposobnosti.
 • Ove korake pravimo kako bi se od primarnog postizanja rezultata u mladim selekcijama došlo do toga da primarni cilj pogona bude stvaranje budućih igrača koji će, kada dođu do seniorske kategorije, ispuniti svoj kompletan potencijal i sve one rezultate koje ostvare u mlađim selekcijama preneti u seniorsku košarku.